Hoelang duurt een schaderegeling bij letselschade?

Een letselschaderegeling kan worden afgerond als alle schade bekent is. Vaak moet even afgewacht worden voordat duidelijk is welke schade in de toekomst nog kan gaan ontstaan. De duur van een schaderegeling bij letselschade wordt voor een belangrijk deel bepaald door het herstel van het opgelopen letsel. Zolang u nog medische behandelingen moet ondergaan kan er nog van alles veranderen en kan de zaak meestal niet afgesloten worden.

Heb ik recht op vergoeding van mijn letselschade?

Als letselschade specialist beoordelen wij voor slachtoffers of iemand aansprakelijk gesteld kan worden. Heeft iemand iets gedaan of nagelaten waardoor schade werd toegebracht, of was er een gevaarlijke situatie waardoor een ongeval gebeurde? Neem bij letselschade contact op met onze klantenservice voor een advies over uw situatie.

Moet de letselschade van een fietser altijd vergoed worden?

In de Wet is bepaald dat bij ongevallen tussen een gemotoriseerde en een fietser van 14 jaar of ouder de letselschade van de fietser voor minimaal 50% vergoed moet worden.

Fietsers die jonger zijn dan 14 jaar dienen volledig (100%) schadevergoeding te krijgen. Dit tenzij de gemotoriseerde zich op overmacht kan beroepen (de fietser zich extreem roekeloos gedroeg/ het ongeval opzettelijk veroorzaakte)

Kan ik letselschade claimen na een bedrijfsongeval?

Indien er sprake is van een ongeval als gevolg van een onveilige werksituatie kan een werkgever (diens verzekeraar) vaak op vergoeding van de schade worden aangesproken. Ongevallen met een heftruck, vallen of struikelen, gevaarlijk gereedschap, onvoldoende instructies, etc. Is er sprake van letsel na een bedrijfsongeval? Neem dan contact met ons op via 088-4560123.

Letselschade door een dier, hoe zit dat?

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de letselschade die het gevolg is van een zelfstandige gedraging van het dier. Denk aan letselschade door bijvoorbeeld bijten, trappen, omver gelopen worden. Maar ook aan letselschade doordat een paard bokt of steigert en de ruiter van zich afwerpt.

Wat kan ik als letselschade claimen?

Letselschade is een ruim begrip. Als specialist beoordelen wij steeds per situatie welke schade geclaimd kan worden. Het gaat onder andere om directe kosten (uitgaven), indirecte kosten (hulp van familie / vrienden), inkomstenderving, carrière schade, aanpassingen, hulpmiddelen, etc. Ook smartengeld dient te worden vergoed.

Ik heb huishoudelijke hulp nodig. Kan ik dat claimen?

Wanneer u door een ongeval letsel heeft opgelopen en u daardoor uw huishoudelijke taken niet of niet volledig kunt doen kan er schadevergoeding worden geclaimd. Bij letselschade kennen we een vergoeding voor mantelzorg en kunnen de kosten van een ingehuurde hulp als letselschade worden geclaimd. Hulp nodig na een ongeval? Via ons netwerk kunnen wij hulp voor u regelen?

Ik ben niet verzekerd voor fysiotherapie, wat doe ik met de kosten?

De kosten van medische behandelingen kunnen worden geclaimd. Aan de hand van nota’s kan onze letselschadespecialist voor u de kosten in rekening brengen bij tegenpartij. Afhankelijk van de situatie kan door de specialist ook een voorschot worden geclaimd zodat er voor u budget is om behandelingen direct bij de therapeut te betalen.

Studievertraging door een ongeval, is dat letselschade?

Kunt u als gevolg van het opgelopen letsel en/of de medische behandelingen uw studie niet volgens de planning voortzetten? Is het letsel er de oorzaak van dat u uw studie veel later kunt afronden? Studievertraging door een ongeval kan een aanzienlijke letselschade tot gevolg hebben. Neem contact op met onze klantenservice via 088 -456 0123 voor advies over uw situatie.

Heb ik recht op smartengeld?

Smartengeld is de vergoeding ter compensatie van pijn, leed en ongemak dat letsel met zich brengt. Ook bij licht letsel dient de aansprakelijke partij een smartengeld aan u te vergoeden. Wilt u weten wat een redelijke smartengeldvergoeding is in uw situatie? Neem dan contact op met onze klantenservice via 088-456 0123.

Moet ik naar de huisarts na een ongeval?

Wanneer u letsel heeft opgelopen door een ongeval kunt u bij uw huisarts advies inwinnen over de zorg die het best geboden kan worden. De huisarts houdt in uw dossier bij welke klachten u heeft. Die registratie kan in de letselschaderegeling gebruik worden als bewijs.

Whiplash na een aanrijding. Wat moet ik doen?

Nekklachten na een aanrijding. Whiplash. Een letsel dat niet zichtbaar is. Bij letselschade als gevolg van whiplash stellen verzekeraars zich vaak zeer kritisch op. Vaak wordt door de medisch adviseur van de aansprakelijke verzekeraar gesteld dat een slachtoffer hooguit korte tijd klachten kan hebben omdat er géén beschadigingen zijn aan spieren.

Vaak zijn de afwijzingen niet redelijk! Samen met onze medisch adviseur kunnen wij de schaderegeling voor slachtoffers goed verzorgen. Neem contact op via ons contactformulier of bel onze klantenservice via 088-4560123